שירותי תרגום מתחומי עיסוק

ב-Text4u תוכלו לקבל שרותי תרגום בתחומים הבאים:

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 • הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד 
 • בעלי אתר Text4u מכבדים את פרטיות משתמשי האתר.
  הצהרת פרטיות זו תפרט את מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנעשה באתר Text4u.
 • מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש באתר.
  אם מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר אינה מקובלת עליך כמשתמש, אינך רשאי להשתמש באתר.
 • עצם שימוש באתר הינך מצהיר שגילך מעל 18
 • עצם השימוש באתר מהווה אישור מצידך שקראת ביסודיות ואת תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות והינך מסכים למדיניות הפרטיות והסכמת לקבל את מדניות  פרטיות האתר ככתבה ולשונה.
 • המידע הנאסף ממשתמשי האתר נמסר מרצונם החופשי, משתמשי האתר אינם חייבים למסור מידע כל שהוא לבעלי האתר.

מטרת איסוף המידע

לספק שירותי תרגום ולתת הצעות מחיר למשתמשי האתר למתן שירותי תרגום.

המידע שנאסף ואופן השימוש במידע

 • באמצעות טופס ששולח המשתמש ביוזמתו, כגון, שם פרטי משפחה שם חברה דוא"ל כתובות מס חשבון בנק מסמכים נמסרים אך ורק לצורך קבלת שירות תרגום.
 • מידע לגבי כתובת IP שממנה מגיע משתמשי מופיע בטופס   בעת משלוח הטופס. מידע זה אינו נאגר או נאסף ע"י בעלי האתר.
 • מידע אישי המשויך למשתמש משמש לקבלת שירות התרגום / או הצעות מחיר.
  • המידע שנמסר לצורך קבלת שירותי תרגום / הצעות מחיר ישמר לתקופה כפי שמחייב החוק בישראל ו/או ע"פ שיקול דעתם והבלעדי של בעלי האתר.
  • ככלל בעלי האתר לא יעשו כל שימוש במידע שנמסר ממשתמשי האתר, לא נעביר את המידע לצד ג' אלא אם תהיה החלטה שיפוטית להעברת המידע ו/או תתעורר מחלוקת בין בעלי האתר לבין מקבל השרות ו/או בשל דרישה / תביעה ו/או הליך משפטי בין בעלי האתר לבין המשתמש באתר ו/או מטעם דרישה בכתב מטעם רשות מינהלית מוסמכת ע"פ דין.
  • המסמכים המועברים לתרגום ע"י משתמשי האתר מועברים לצד ג' לצורך עבודת התרגום.

שינויים במדיניות הפרטיות

בעלי האתר שומרים את הזכות לשנות ו/ או לעדכן את מדניות הפרטיות ע"פ שיקולם הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
על המשתמש באתר לבדוק אם מדיניות הפרטיות עודכנה במהלך הזמן.

סגירת תפריט