תנאי שימוש באתר Text4u תקנון אתר

בעלי האתר קיבלו פטור מהנגשת האתר מטעם משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות

1.שימוש באתר, יחשב כהסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר Text1

2.אם גילך הוא מתחת ל 18 ו/או אינך מסכים לתנאי שימוש באתר, אינך רשאי להשתמש באתר Text1 לכל מטרה שהיא.

3.בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת. 

4.השימוש באתר Text1 הוא על אחריות המשתמש בלבד.

5.קישורים לאתרים חיצוניים המופעים באתר לצורך נוחות השימוש משתמש באתר. בעלי האתר לא יהיו אחראים בשום אופן למידע הקיים באתרים חיצוניים. 

6.בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל תוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. 

7.זכויות יוצרים – כל המידע הקיים באתר הכולל טקסט מאמרים, גרפיקה, תמונות, קוד אתר וכו', כפופים לדיני זכויות יוצרים ושייכים לבעליהם החוקים, חלק מהמידע שייך, מבחינת חוקי זכויות יוצרים, לצד ג'. 

8.בעלי האתר לא יישאו באחריות כל שהיא כלפי צד ג', משימוש באתר.

9.אין לעשות בהם כל שימוש שהוא. השימוש במידע הקיים באתר Text1 הוא שימוש אישי ופרטי בלבד.

10.המשתמש מתחייב שלא להעתיק לשכפל ו/ או להפיץ ו/או לפרסם, כל מידע הקיים באתר Text1.

11.שימוש בניסוח בלשון זכר, הינו לצורך הנוחות בלבד.

12.שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר Text4u, ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר, הינם באחריות המשתמש בלבד.

13. התישנות – תקופת ההתישנות לתביעה ו/או טענה לגבי תכנים המופעים באתר מיום הפרסום, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 תוגבל לתקופה של 90 יום. מוסכם בזאת על משתמש האתר שסעיף זה יגבר על כל הוראת דין.

14.שימוש בניסוח בלשון זכר, הינו לצורך הנוחות בלבד.

15.אזור השיפוט לצורך הידיינות משפטית הבמחוז תל אביב ישראל בלבד. הדין הישראלי יחול על הצדדים.

סגירת תפריט